Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

┬áTemei legal: conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec┼úia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či privind libera circula┼úie a acestor date ┼či de abrogare a Directivei 95/46/CE, („GDPR”) ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor (persoane fizice / personae juridice) realizat─â de PIXEL SELECTION SRL ├«n scopul execut─ârii a oricaror raporturi de drept ce fac obiectul activitatilor desfasurate de Operator, a ├«ndeplinirii obliga┼úiilor legale sau ├«n interesul legitim al Operatorului (detaliate ├«n ,.NotificareÔÇŁ).

 

Rolul prezentei notific─âri este de a explica modul in care datele dumneavoastr─â personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

 

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta notificare!

 

Operatorul (PIXEL SELECTION SRL) colecteaz─â si prelucreaz─â datele dumneavoastr─â personale prin mijloace total sau par┼úial automatizate denumite in continuare ÔÇťInstrumente de prelucrare”, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circula┼úie a acestor date. Utilizarea Instrumentelor de prelucrare faciliteaz─â prelucrarea datelor cu caracter personal. operatorul va acorda o atentie speciala masurilor de protejare a vie┼úii dumneavoastr─â private in contextul utiliz─ârii acestor Instrumente de prelucrare.

Prin prezenta ÔÇťNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personalÔÇŁ va aducem la cuno┼čtin┼úa tipul de Date cu caracter personal care vor fi colectate, prelucrate si utilizate cu ajutorul Instrumentelor de prelucrare, scopurile prelucr─ârii, persoanele carora le pot fi transmise sau divulgate Datele cu caracter personal si care sunt drepturile de care beneficia┼úi in calitate de persoana vizata.

 

 1. Cine este responsabil de prelucrarea Datelor dumneavoastr─â cu caracter personal?

Operatorul, reprezentat─â legal prin – PIXEL SELECTION SRL Administrator, este responsabil pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal ale angajatilor.

In cazul men┼úionat mai sus. PIXEL SELECTION SRLeste considerat un Operator de date conform defini┼úiei in vigoare, prev─âzut─â de legile si regulamentele referitoare la protec┼úia datelor. Astfel. PIXEL SELECTION SRL (ÔÇťOperator de dateÔÇŁ) decide asupra scopurilor si mijloacelor de prelucrare a Datelor dumneavoastr─â cu caracter personal.

 

 1. Care sunt categoriile de dale cu caracter personal care vor fi colectate, prelucrate si utilizate?

Vom colecta, prelucra si utiliza urm─âtoarele tipuri de Date cu caracter personal:

 1. a) Date personale de identificare (nume. prenume, denumire adresa / sediul, data na┼čterii / data inregistrarii, num─âr de telefon, adresa email. CNP / CUI, na┼úionalitatea, semn─âtur─â olografa);
 2. b) Date cu caracter personal privind educaţia si experienţa profesionala (istoric, calificari, autorizatii, certificări);
 3. c) Detalii personale financiare (informaţii legate de contul bancar);
 4. d) Informaţii cu privire la locaţia, imaginea si înregistrări audio-video (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile PIXEL SELECTION SRL. adresa IP captata ca urmare a utilizării website-urilor si aplicaţiilor PIXEL SELECTION SRL, imagini foto/video efectuate cu ocazia anumitor evenimente sau in scop de promovare etc.);
 5. e) Date cu caracter personal privind verificări integritate, conflict de interese si validare istoric (funcţii externe/ interese externe de afaceri, detalii privind referinţele, invitaţii la evenimente si alte facilitaţi primite, rezultatele controalelor referitoare la condamnări penale si infracţiuni etc);
 6. f) Date cu caracter personal asociate performantei in activitate (rezultate evalu─âri, detalii ┼či comentarii ale evaluatorului etc.).

 

 1. Care sunt scopurile pentru care colectam, prelucram si utilizam Datele cu caracter personal?

PIXEL SELECTION SRL colecteaz─â si prelucreaz─â datele dumneavoastr─â personale in urm─âtoarele scopuri afectate exclusiv activitatii de comert, productie si prestari servicii conform obiectului de activitate:

 1. a) Emiterea si administrarea contractelor;
 2. b) Emiterea documentelor de plata si de incasare (facturi, chitante, ordine de plata si alte instrumente de plata, etc.);
 3. c) Transmitere documente aferente plaţilor de comisioane/beneficii;
 4. d) Verificare integritate, conflict de interese si verificari/investigatii interne in scopul prevenirii si detectării potenţialelor fraude;
 5. e) Comunicări sau raportări catre autoritatile, instituţiile sau agenţiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 6. f) Asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video. monitorizare IT):
 7. g) Soluţionarea unor potenţiale plângeri si/sau litigii deferite instanţelor;
 8. h) Facilitarea colabor─ârii si comunic─ârii;

 

 1. Care este baza legala pentru care colectam, prelucram si utilizam Datele cu caracter personal?

Pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor cu caracter personal in scopurile menţionate mai sus, avem următoarea baza legala:

 • Executarea contractului sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastr─â ├«nainte de ├«ncheierea unui contract;
 • Obliga┼úii legale de a retine anumite date fiscale si transmiterea acestora c─âtre autoritatile statului;

In cazul in care prelucrarea este necesara pentru interesul legitim al PIXEL SELECTION SRL, cu excepţia situaţiilor in care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale dumneavoastră. Interesul legitim include, in funcţie de caz, următoarele:

 • Protejarea PIXEL SELECTION SRL, prin activitati de depistare a activitatilor ilegale, suspiciune de frauda sau situa┼úii care implica poten┼úiale amenin┼ú─âri la adresa siguran┼úei unei persoane.
 • Consim┼ú─âm├óntul dumneavoastr─â, in m─âsur─â in care acesta este necesar conform legilor si regulamentelor cu privire la protec┼úia datelor aflate in vigoare (de exemplu, pentru oferirea de beneficii).

 

 1. Care sunt categoriile de destinatari c─âtre care se pot divulga datele personale colectate si prelucrate?

In scopurile declarate, putem divulga Datele dumneavoastr─â cu caracter personal urm─âtoarelor categorii de destinatari:

 • Autoritatile statului (autoritati fiscale si cele din domeniul ocup─ârii for┼úei de munca. MAI etc.), precum si autoritati din spatial Uniunii Europene la solicitarea expresa a acestora;
 • Furnizori de servicii implica┼úi in mod direct/indirect in procesul de administrare contracte (dezvoltatori de servicii, mentenanta si suport IT. furnizori de bunuri sau servicii pentru oferirea beneficiilor, gestionare documente, etc.);
 • Instan┼úe judec─âtore┼čti sau arbitrale. notari publici, avoca┼úi, executori judec─âtore┼čti, birouri de traduceri, banc, alte servicii autorizate;
 • Furnizori terti de servicii si consultanta (servicii privind cursuri de formare si dezvoltare profesionala, servicii de achizi┼úie, etc.).

 

 1. In ce condiţii are loc transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene?

Datele dumneavoastr─â cu caracter personal pot fi prelucrate la nivel global c─âtre alte institutii aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, PIXEL SELECTION SRL se va asigura ca transferul de date cu caracter personal este reglementat cu acela┼či nivel de securitate si de strictete ca si transferurile efectuate in cadrul Comunit─â┼úii Europene.

 

 1. Pentru ce perioada p─âstr─âm datele dumneavoastr─â sau care sunt criteriile utilizate pentru stabilirea perioadelor de stocare?

Ne asumam angajamentul sa păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesara îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate sau a îndeplinirii unei obligaţii legale.

 

 1. Care sunt drepturile de care beneficia┼úi in ceea ce prive┼čte datele dumneavoastr─â personale?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul de acces va permite sa obţineţi din partea noastra o confirmare a faptului ca PIXEL SELECTION SRL prelucrează sau nu, date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informaţii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdicţie legala privind divulgarea sursei.

Dreptul la rectificare

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

Dreptul Ia ┼čtergerea dalelor Sau ..dreptul de a fi uitatÔÇť

Acesta presupune dreptul de a solicita ┼čtergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstan┼úe, precum (i) atunci c├ónd datele personale nu mai sunt necesare pentru ├«ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastr─â au fost prelucrate ilegal, (iii) atunci c├ónd prelucrarea datelor a avut loc pe baza consim┼ú─âm├óntului dumneavoastr─â, iar acest consim┼ú─âm├ónt a fost retras.

Dreptul de a va retrage consimţământul

Consimţământul poate fi retras in orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimţământului dumneavoastră.

Dreptul la restrictionarea prelucr─ârii

Acesta presupune dreptul de a solicita si de a ob┼úine restrictionarea prelucr─ârii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstan┼úe, precum (i) atunci c├ónd dumneavoastr─â contesta┼úi exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date. (ii) datele dumneavoastr─â au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastr─â va opune┼úi ┼čtergerii acestora, solicit├ónd restrictionarea utiliz─ârii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acesta presupune ca aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimţământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi. iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in măsură in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

Dreptul la opoziţie

Acesta presupune ca. in orice moment, aveţi dreptul de a va opune, din motive legate de situaţia particulara in care va aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanţe, precum (i) atunci când prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

Dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor Dreptul de a va adresa justiţiei

 

 1. Cum ne puteti contacta pentru a solicita mai multe informaţii si/sau pentru a va exercita drepturile menţionate mai sus?

Pentru exercitarea drepturilor menţionate, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legătură cu utilizarea de către PIXEL SELECTION SRL a datelor personale ce va privesc, va rugam sa ne contactaţi prin una din modalitatile de mai jos:

 • personal – la oricare din punctele de lucru ale PIXEL SELECTION SRLsau la sediu din loc. loc. Satu Mare, Bld Transilvania 6/23, Jud. Satu Mare, Jud. Satu Mare
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa loc. Satu Mare, Bld Transilvania 6/23, Jud. Satu Mare, Jud. Satu Mare
 • telefonic – la num─ârul: 0744 181571

 

 1. Cat de des actualizam prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale actualizari/modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugam sa consultaţi periodic documentaţia aferenta protecţiei datelor.

 

Share and Enjoy !

Shares